16 Haziran 2013 Pazar

Working Papers


                                             Working papers; bilgiyi üretmeyi, koşulsuz olarak paylaşmayı, çoğaltmayı ve yaymayı sağlamak, akademik tartışma zeminini oluşturmak üzere gerçekleştirilen bilimsel bir faaliyettir. Saha araştırmalarının sıcak bulguları; keskin sınırlar çizilmeden, üzerinde tartışılabilen ve çalışılabilen haliyle working papers adıyla yayınlanır. Bu yayınlar, eleştiri ve tartışma bekleyen bir davet niteliğindedir, her türlü akademik değerlendirmeye, görüşe ve yoruma açıktır.

Working papers, basitçe kağıt üzerinde yapılan geleneksel yorumların aksine, birden fazla kişiyle diyalog ortamı sağlayacağı için yazarlar ve okuyucular arasında etkileşimi sağlamak amacını gütmektedir. Working papers, bilgiyi, iktidar kurmak, pekiştirmek ve sürdürmek için üretmez, temel hedefi bilgiyi tartışmaktır. Böylece, working papers, yazara okur ve okura yazar olma imkanını sunar.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü lisans öğrencilerinin, Sosyal Bilimlerde Yöntem ile Sosyal İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları dersleri kapsamında gerçekleştirdikleri araştırma projeleri, 2013 yılından itibaren, yılda iki defa olmak üzere working papers başlığı altında yayınlanacaktır.

Araştırmalarının working papers serisinde yer almasını isteyen lisans öğrencileri aşağıda belirtilen başvuru koşullarını tamamladıktan sonra belirtilmiş olan iletişim adresine çalışmalarını gönderebilirler. Başvurusu yapılan çalışmalar, editöryal bir süreçten geçecek ve bunun sonucunda yayına hazırlanacaktır.

Working papers Editörü: Özgür Arun
 Yayın kurulu GeroPub ekibi:

 Aslı Merve Çıtak      
                                    Hande Kırışık      
 Sıla Ayan           
Tuğçe Keleş
                                                Sanem Çetin                   
                                                Hatice Karakaş           
 Hatice Selin Irmak

                           BAŞVURU ŞARTLARI

Her bir araştırma projesi, working papers adayı olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan, araştırma projelerini working papers olarak sunmak isteyen lisans öğrencileri aşağıda belirtilen koşulları yerine getirdikten sonra çalışmalarını arun@akdeniz.edu.tr adresine Microsoft word formatında gönderebilirler. Değerlendirme süreci 30 gündür. 30 gün içinde yazarlara çalışmalarının yayınlanma süreciyle ilgili bilgi verilir.

Son başvuru tarihi 15 Temmuz 2013 Pazartesi günüdür.

    Working papers formatı

ü  Çalışmaların yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
ü  Yazının tamamı 5000 kelimeyi geçmemeli, 3000 kelimeden az olmamalıdır.
ü  Tam metin Türkçe ise, Türkçe özeti 200, ingilizce özeti 400 kelime olmalıdır. Tam metin İngilizce ise,İngilizce özet 200; Türkçe özet 400 kelime olmalıdır.
ü   Özetler; arkaplan, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç şeklinde alt başlıklarla düzenlenmelidir.
ü  Yazı karakteri Times New Roman ve karakter büyüklüğü 12 punto, yazı aralığı 1.5 nk olmalıdır.
ü  Çalışmaların tümünde verilecek referanslar APA stilinin güncel versiyonu kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
ü  Çalışmalar gerekli olan sayı ve içerikteki tablo ve grafikler ile güçlendirilmedir.
ü  Yazarlar çalışmalarını bir niyet mektubu (cover letter) ile birlikte göndermelidirler. Niyet mektubu aşağıda belirtilen formatta olmalıdır.

Niyet Mektubu
Başvurular, ilk etapta kapalı bir zarfın içinde niyet mektubuyla yapılmaktadır. Niyet mektupları belirlenen tarihe kadar teslim edilmelidir. Bu mektupta çalışmanın yapılma amacı ve neden working papers arşivine gönderildiği açıkça belirtilmelidir. Ayrıca mektup bir sayfayla sınırlandırılmalıdır ve iletişim bilgilerini içermelidir.               


WORKİNG PAPERS KONU BAŞLIKLARI1.     SOSYAL İLİŞKİLER
2.     KUŞAKLAR
ARASI İLİŞKİLER
3.     SOSYAL EŞİTSİZLİKLER
4.     TOPLUMSAL CİNSİYET
5.     DİN VE ETNİSİTE
6.     YAŞAM BOYU EĞİTİM
7.     SAĞLIK
8.     KENTLEŞME
9.     TEKNOLOJİ
10.  SOSYAL POLİTİKALAR
11.  EKONOMİ
12.  GÖÇ
     Working papers serisinde yer alacak olan çalışmalar yukarıda verilmiş olan konu başlıklarından birinin altında yer almalıdır. Başvurusu yapılacak olan çalışmaların aşağıda belirtilen şablondaki gibi olması gerekmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder