9 Mayıs 2012 Çarşamba

Gerontoloji'nin Diğer Bilimlerle İlgisi


Geriatri: 
Tıbbın alt kollarından biri olan Geriatri,bir taraftan yaşlı hastaların özel problemlerine çareler ararken diğer taraftan yaşlıların rehabilitasyonu ve tedavileriyle ilgilenmektedir.Örneğin biyolojik yaşlanma ile ilgilenen bilim adamları, bunun ardında genetik faktörlerin yatıp yatmadığı sorusunun cevaplarını aramaktadır. 

Gerontopsikoloji: 
Psikolojinin alt kolu olan Gerontopsikoloji,yaşlanma sürecinde oluşan psişik kayıplar ve gelişmeleri tespit etmektedir.Özellikle yaşlanma sürecinde zeka yeteneklerinde meydana gelen değişimlerle ilgili bulgularla Geriatriye katkıda bulunmuştur.

Gerontososyoloji: 
Sosyolojinin alt kolu olarak ortaya çıkan Gerontososyoloji; Yaşlılık Sosyolojisi ve Yaşlanmanın Sosyolojisi olarak iki kola ayrılmaktadır.Bunlar toplumsal sosyal yapıların strüktürlerini analiz etmektedir ve yaşlıların yaşam koşullarını belirlemektedirler. Yaşlanmanın Sosyolojisi, son yıllarda yaşlılık politikaları ve uygulama alanlarında yoğun çalışmalar yapmaktadır.

Serbest Zaman Pedagojisi: 
Serbest Zaman Pedagojisinin yaşlılarla ilgilenmeye başlamasının temel nedeni, bir taraftan yaşlılar çoğalırken diğer taraftan erken yaşlarda çalışma yaşamından ayrılma eğiliminin ortaya çıkmasıdır.Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de ekonomik ve sağlık durumu iyi olan yaşlıların sayısı artacaktır.Öte yandan yabancı turistlerin ortalama yaşı da giderek yükselecektir.Bu yaş grubu için özel motivasyon programları birçok ülkede uygulanmaktadır.Üçüncü Yaş Turizmi,      gerontologlar için de ilginç bir çalışma alanı olacaktır. 

Gerontopsikiatri: 
Yaşlılar arasında en hızlı çoğalan kesimin, yaşı 80’nin üzerindekiler olduğu görülmektedir (ileri yaşlılık olgusu). Buna bağlı olarak yaşlı psikiyatrik hasta sayısı da giderek artmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder