9 Mayıs 2012 Çarşamba

Gerontoloji Eğitimi


Türkiye’de kendisine ait binası bulunan tek bölüm olan Gerontoloji Bölümü, binasının yan tarafına hayırsever iş adamlarının katkılarıyla yapılacak olan Alzheimer Bakım Merkezi binasını ve Ölüm Refakat Evi(ÖRE) binasını yapıma kararı da almıştır. Bölümümüz buralarda  öğrencilerine uygulamalı ders olanağını da sunmayı amaçlamaktadır. 

Gerontoloji bilimi teorik bilgilerle yetinmeyip uygulama alanında da etkisini hissettirmektedir. Dolayısıyla eğitimi de sadece teorik değil uygulamalıdır. Eğitim süresince öğrenciler zaman zaman hastane ziyaretleri yapmakta ve yaşlı hastaları yakından görebilmektedir. Ayrıca eğitimin 3. yılında öğrencilerden bir kurumda staj yapmaları beklenir. Bilimsel araştırmanın teorik bilgilerini alan öğrenciler sahaya çıkarak bilgilerini pekiştirmektedir.


Gerontoloji eğitiminde temel olan anatomi, fizyoloji, biyoloji, araştırma yönetim ve teknikleri, ekonomi, sosyoloji, sosyal antropoloji, psikoloji gibi dersler, insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlarına bir anlayış kazandırmak amacıyla ilk iki yılda verilir. Daha sonraki yıllarda Gerontolojiye Giriş, Demografi, Yaşlılık Psikolojisi, Araştırma Tekniklerine Giriş, Yaşlı Sağlığı, Yaşlanma Biyolojisi ve Genetik, Yaşlılık Sosyolojisi, Sosyal Bilimlerde İstatistik, Yönetim Psikolojisi ve Personel Yönetimi, Yaşlılık ve Bakım Hizmetleri, Sosyo-Lengüistiğe Giriş, Yazım Teknikleri, Aile Hekimliği ve Gerontoloji, Sosyal Bakım Modelleri, Ev Kazaları ve Engellilik, Personel Yönetimi ve Liderlik, Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite, Çevre Sosyolojisi gibi Gerontoloji’nin kapsamına giren dersler okutulur.

Öğrenciler dördüncü sınıfta bir öğretim üyesinin yönetimi altında kişi veya grup olarak gerontoloji alanında bir araştırma yaparlar. Öğrenciler araştırma, kuram, yöntem ve tekniklerinde gerekli eğitimi alırlar ve araştırma sürecini uygulamayı öğrenirler. Bu araştırmada başarılı olamayanlar mezun olamazlar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder